Anpassad utbildning

Anpassad utbildning

Anpassad grundskola

Elever som inte når upp till betygskriterierna i grundskolan samt har en intellektuell funktionsnedsättning har efter utredning om mottagande i anpassad grundskola rätt till att få läsa utifrån anpassad grundskolas läroplan.

Anpassad grundskola ämne och ämnesområde

När en elev blivit mottagen i anpassad grundskola beslutas om eleven har förutsättningar att läsa utifrån ämne eller ämnesområde.

I Tingsryd kommun är elever som läser anpassad grundskola ämne integrerade i grundskolan till och med årskurs 3. När eleven börjar årskurs 4 ingår den i en klass på Dackeskolan där alla eleverna läser anpassad grundskola. Individuell bedömning görs alltid om något annat är lämpligt. Elever som läser ämne tillhör oftast fritidshemmet i den ort eleven bor i.

På Trojaskolan i Ryd är alla elever i Tingsryd kommun som läser ämnesområde. Där har vi från årskurs 1 till 9. På Trojaskolan finns även fritidshemmet Regnbågen som har förutsättningar att möta alla elevers individuella behov.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskolas utbildning är fördelad på fyra år. Det är en frivillig skolform som ska ge utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen omfattar nationella program och individuellt program.

I Tingsryds kommun finns en anpassad gymnasieskola på Wasaskolans gymnasium. I nuläget kan vi erbjuda individuella program.

Det finns också möjlighet att söka till en utbildning på en anpassad gymnasieskola utanför kommunen.

Kontakt

Ida Karlsson
Rektor anpassad grundskola Tingsryd kommun
Telefon 0459-38609
E-post: Ida.Karlsson2@tingsryd.se

Sidansvarig: Chef för barn- och elevhälsan

Senast uppdaterad: 2024-04-02