Skapande skola

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag från Kulturrådet som kan sökas varje år. Syftet med bidraget är att eleverna i skolan ska ges möjlighet att uppleva och delta i olika kulturella uttryckssätt inom olika kulturområden.

Till varje kulturupplevelse ska det ingå en fördjupning där eleverna ges möjlighet att lära sig mer om och få ytterligare perspektiv på den valda kulturformen. Det kan exempelvis ske genom att de får träffa och samtala med den skådespelare som deltog i teatern de tittade på.

När statsbidraget Skapande skola tilldelats behöver det inte innebära att eleverna ges en föreställning eller konsert. Det skulle också kunna innebära att de får vara medskapande i en workshop tillsammans med en professionell kulturaktör.

Skapande skola ska vara ett komplement till skolans undervisning och syftar till att de upplevda kulturella uttrycken ska integreras i skolan. Föreställningen eller workshopen som eleverna får vara delaktiga i ska alltså kunna arbetas vidare med i skolans ordinarie undervisning på lång sikt.

Skapande skola innebär att eleverna får möjlighet att möta olika professionella kulturaktörer inom olika kulturområden så som arkitektur, film, litteratur/berättande/skrivande, musik, cirkus, foto, media, slöjd/hantverk/design, dans, konst/bild/form, museum/kulturarv/arkiv och teater/drama.

Statsbidraget söks i början av vårterminen varje år och ansökan gäller för efterföljande höst- och vårtermin. Det görs utvärderingar efter varje Skapande skola-aktivitet i form av en enkät som delas ut till alla klasser som deltagit i ett projekt. Enkäten är till för att eleverna ska ges delaktighet i processen och för att ansökan ska utvecklas och förbättras inför nästa ansökningsperiod.

Här kan du läsa mer om Skapande skola - Kulturrådet (kulturradet.se)

Är du lärare eller elev i Tingsryds kommun? Eller en professionell kulturaktör?

Ta gärna kontakt med vår kultursamordnare victoria.lowentoft@tingsryd.se