Skapande skola

Skapande skola

”Skapande skola” är ett statsbidrag som syftar till att integrera kultur i förskolan, grundskolan och anpassad skola samt, i linje med befintlig läroplan, långsiktigt inkorporera olika konstformer i desamma. Genom Skapande skola får elever möjlighet att dels uppleva och delta i olika kulturuttryck, dels möta professionella kulturaktörer och lära sig mer om varierande kulturområden.

Exempel på projekt inom ramen för Skapande skola är en teaterensemble eller en orkester som kommer till klassrummet med en föreställning eller konsert och efterföljande workshop. Det kan också vara ett samskapande möte med en konstnär eller en arkitekt. Kommunen ansöker om statsbidrag – Skapande skola-projekt är alltså inte något som kan garanteras alla elever.

Eleverna ska vara delaktiga i valet av skapande-skola-projekt. Inför skapande-skola-ansökan får de därför möjlighet att delta i en undersökning om vilken kulturform de helst vill möta. Varje avslutat projekt ska utvärderas av pedagoger och elever, genom en enkät. Utvärderingen är underlag för kommande ansökningar.

Viktigt att känna till:
Ett lyckat skapande-skola-projekt baseras på samverkan mellan kommunens kultursamordnare, skapande-skola-aktörerna och själva skolorna. Därför behöver det finnas en kontaktperson på skolorna för varje klass eller årskurs som tilldelas eller vill tilldelas detta statsbidrag.

Skapande-skola-projekt tar tid, lokaler och personalresurser i anspråk och är att betrakta som schemabrytande aktivitet.

Läs mer om Skapande skola: Skapande skola - Kulturrådet (kulturradet.se)

Är du lärare, elev eller professionell kulturaktör med skapande-skola-projekt? Välkommen att höra av dig till kommunens kultursamordnare:
amanda.ekberg@tingsryd.se