Personal

Kontaktpersoner vuxenutbildningen

 

Befattning Namn Telefonnummer E-postadress
Rektor Tony Lundström 0477 - 444 71 eller  076 - 130 31 14 E-post till Tony
Studie- & yrkesvägledare Maria Nordahl 0477 - 445 46 eller  073 - 062 99 88 E-post till Maria
Studie- & yrkesvägledare Jenny Persson 0477 - 445 46 eller  073 - 062 99 88 E-post till Jenny
Administratör Carina Hylse 0477 - 444 67 E-post till Carina
Handläggare Karin Schieber 0477 - 444 08 E-post till Karin
SFI kontaktperson Birgitta Bild E-post till Birgitta
Barnskötarutbildning kontaktperson Madeleine Persson E-post till Madeleine
Vård- & omsorgsutbildning kontaktperson Helen Tapper 0459 - 386 38 E-post till Helen
Industriutbildning kontaktperson Lucas Drost E-post till Lucas
Särvux kontaktperson Marina Lennartsdotter E-post till Marina
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-08-07