Personal

Kontaktpersoner vuxenutbildningen

 

Befattning Namn Telefonnummer E-postadress
Rektor Tony Lundström 0477 - 444 71 E-post till Tony
Studie- & yrkesvägledare Jim Malmström 0477 - 445 46 E-post till Jim
Administratör Carina Hylse 0477 - 444 67 E-post till Carina
Handläggare Karin Schieber 0477 - 444 08 E-post till Karin
Specialpedagog Helen Jönsson 0477 - 444 76 E-post till Helen J
SFI kontaktperson Helga de Bois 0477 - 444 10 E-post till Helga
Barnskötarutbildning kontaktperson Madeleine Persson 0477 - 444 98 E-post till Madeleine
Vård- & omsorgsutbildning kontaktperson Helen Tapper 070 - 230 78 05 E-post till Helen T
Industriutbildning kontaktperson Lucas Drost 0477 - 444 81 E-post till Lucas
Särvux kontaktperson Marina Lennartsdotter 0477 - 444 29 E-post till Marina
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-06-017