Särvux

Särskild utbildning för vuxna - SÄRVUX

Inbjudan till kurser inom Särvux Hösten 2018

Hej!

Vi på Tingsryds Lärcenter vill bjuda in till kurser inom Särvux.

Särvux:

  • En vuxenutbildning som vänder sig till dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada och som fått nytt intresse för studier.

Undervisningen:

  • Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper. Undervisningen följer Särvux kursplaner. För att underlätta dina studier har du god tillgång till olika hjälpmedel såsom dator, talsyntes (talande dator) film mm.

Kursutbud:

Kurserna startar under vecka 36 om vi får tillräckligt med sökande

Så här anmäler du dig till våra kurser