Särvux

Särskild utbildning för vuxna

På vuxenutbildningen finns det kurser inom särvux.

  • En vuxenutbildning som vänder sig till dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada och som fått nytt intresse för studier.
  • Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper. Undervisningen följer särvux kursplaner. För att underlätta dina studier har du god tillgång till olika hjälpmedel såsom dator, talsyntes (talande dator) film med mera.

Kursutbud:

Kurserna startar om vi får tillräckligt med sökande.

Anmäl dig här.

 

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-01-25