SFI - Svenska för invandrare

Svenska för invandrare - SFI

Svenskundervisning för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för dig som inte har svenska som modersmål. Vuxenutbildningen ansvarar för kommunens SFI-undervisning. Kurser startar regelbundet. Undervisningen bedrivs under hela året med ett uppehåll under juli månad.

Anmälan

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, är bosatt i landet, och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Ansökan gör du via e-tjänstportalen som du hittar längre ner på denna sida.

När kan jag börja?

Efter din anmälan kommer du att bli kallad till ett introduktionssamtal. Under introduktionssamtalet kommer din individuella studieplan att utarbetas av dig tillsammans med vår personal. Den individuella studieplanen innehåller information om din studiebakgrund, dina mål med dina studier. Du startar i en introduktionsgrupp under fyra till åtta veckor. Under denna period får du lära dig grunder för de fortsatta studierna och kartläggningen om vilket SFI-spår som du blir placerad i samt vilka kurser du skall läsa mm. Den individuella studieplanen är ett levande dokument som kommer att kunna förändras  och kompletteras efterhand.
Vi har kontinuerlig intagning på SFI. Du kommer att få besked om när du kan
börja dina studier under introduktionssamtalet. Om det inte finns särskilda skäl, ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader.

Studiespår

Efter introduktionsperioden blir du placerad i ett studiespår beroende på din var du befinner dig i din språkutveckling.

Kurser

Det finns fyra olika kurser A-D, kurserna är på olika nivåer och du blir placerad i en kurs som som motsvarar den nivån du språkligt befinner dig på.

Betyg

Efter varje kurs får du betyg. När du är godkänd på en kurs fortsätter du på nästa.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri.
SFI ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Utländsk utbildning

Har du utbildning från ett annat land? Vill du få den bedömd?
Läs mer om bedömning/validering via länkarna nedan.

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-08-07

Vi informerar

Vi informerar