SFI - Svenska för invandrare

Svenska för invandrare - SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska och om det svenska samhället för dig som inte har svenska som modersmål. Vuxenutbildningen ansvarar för kommunens SFI-undervisning. Antagning görs kontinuerligt. Undervisningen är under hela året med ett uppehåll under juli månad.

Anmälan

För att kunna gå utbildningen ska du:

  • ha svenskt personnummer.
  • bo i Sverige.
  • vara minst 16 år.
  • sakna grundläggande kunskaper i svenska.

Du kan ansöka via e-tjänsten längre ner på denna sida.

När kan du börja?

Efter din ansökan blir du kallad till ett inskrivningssamtal.

Du får veta när du kan börja på SFI under inskrivningssamtalet.

I vanliga fall kan du börja inom tre månader.

Kurser och studieväg

Det finns fyra kurser inom SFI:  A, B, C och D.

Det finns tre studievägar inom SFI: 1, 2 och 3.

Du placeras i en kurs och på en studieväg som passar din studiebakgrund och dina språkliga kunskaper.

Efter varje kurs får du betyg.

När du är godkänd på en kurs kan du fortsätta på nästa.

Hur mycket kostar det?

Du behöver inte betala för att gå SFI.

Du kan inte söka CSN studiemedel för SFI-utbildningen.

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-03-31