Yrkesutbildningar på distans

Yrkesutbildningar på distans

Tillsammans med NTI-skolan kan Tingsryds kommun erbjuda yrkesutbildningar på distans. Det är färdiga kurspaket på gymnasial nivå. Utbildningarna läses med fördel på heltid för att få en sammanhängande utbildning, men kan också läsas på halvtid eller efter dina önskemål. Nedan står utbildningens längd i veckor om kurserna läses på heltid vid respektive utbildning. Kurspaketen startar löpande och är CSN-berättigande. Förkunskapskrav grundskola eller motsvarande. För att läsa mer om NTI-skolans undervisning, besök https://www.nti.se/sa-funkar-distansutbildning/

Det ingår praktik i utbildningarna. Observera att du ordnar din egen praktikplats.

Administration bas 500 poäng, 25 veckor

Administratörer hittar du på både små och stora arbetsplatser och nästan alla branscher. Genom denna utbildning får du viktig kunskap inom administration och ekonomi. Som administratör fungerar du som spindeln i nätet och därför är det viktigt att ha hög social kompetens och vara serviceinriktad. Det är också en fördel att gilla varierande arbetsuppgifter.

Efter utbildningen finns möjlighet att läsa påbyggnadspaket för att bredda din kompetens inom någon av inriktningarna HR, ekonomi och redovisning, marknadsföring eller inköp.

Administration bas läses på heltid vilket innebär 40 timmars studier i veckan.

Kurser
Kurs Poäng Kurskod
Information och kommunikation 1 100 INFINF01
Administration 1 100 ADMADM01
Administration 2 100 ADMADM02
Affärskommunikation svenska* 100 AFFAFÄ00S
Företagsekonomi 1* 100 FÖRFÖR01

*APL (arbetsplatsförlagt lärande) dvs praktik, ingår i kursen

Handel bas 500 poäng, 25 veckor

Kvalitetssäkrad utbildning för dig som vill jobba med service och försäljning. Trivs du i möten med människor och är intresserad av försäljning? Tycker du om att arbeta med människor i en miljö där mycket händer? Då är Handel bas något för dig.

Under utbildningen läser du olika kurser med inriktning försäljning och service varvat med praktik på ett handelsföretag. På så sätt får du hela tiden omsätta teori till praktik vilket kraftigt ökar dina möjligheter till arbete efter genomförd utbildning.

Efter utbildningen finns möjlighet att läsa påbyggnadspaket för att bredda din kompetens inom säljstöd och företagsförsäljning, s.k. B2B (business to business).

Handel bas läses på heltid vilket innebär 40 timmars studier i veckan.

Kurser
Kurs Poäng Kurskod
Servicekunskap 1 100 FÖSSEV01
Branschkunskap inom handel 100 HANBRA0
Praktisk marknadsföring 1 100 HANPRA01
Servicekunskap 2* 100 FÖSSER02
Handel och hållbar utveckling* 100 HANHAN0

*APL (arbetsplatsförlagt lärande) dvs praktik, ingår i kursen

Hotellreceptionist 800 poäng, 40 veckor

Denna utbildning vänder sig till dig som trivs i samarbetet med många olika människor. Hotellreceptionist är en yrkesutbildning som förbereder dig för ett omväxlande yrke på hotell, pensionat eller vandrarhem. Utbildningen är liksom yrket fylld av variationer och utmaningar inom hotellkunskap, turism och IT. Du kommer också att arbeta med ett bokningsprogram som används av de största hotellkedjorna i Sverige.

Kurser
Kurs Poäng Kurskod
Information och kommunikation 1 100 INFINF01
Administration 1 100 ADMADM01
Besöksnäringen 100 AKTBEO0
Logi* 100 RECLOG0
Reception 1 100 RECREC01
Reception 2* 100 RECREC02
Reception 3** 100 RECREC03
Information och kommunikation 2 100 INFINF02

*För betyg krävs genomgången hjärt- och lungräddningsutbildning

**APL (arbetsplatsförlagt lärande) dvs praktik, ingår i kursen

Kundvärd reception 400 poäng, 20 veckor

Vill du arbeta med service, kommunikation och administration? Kan du sprida god stämning bland medmänniskor? Är du duktig på att skapa och vårda relationer? Som receptionist på ett företag är du företagets ansikte utåt. Därför är det viktigt att vara serviceinriktad och snabbt kunna anpassa sig till olika situationer som kan uppstå samt tycka om att arbeta med människor.

Receptionisten sköter ofta växeln samt tar emot besökare och bud och visar dem tillrätta på företaget. Även bokning och skötsel av konferensrum och beställning av kontorsmaterial kan ingå i arbetsuppgifterna. De kan också sköta kopiering och postsortering. På vissa företag är det viktigt att vara språkkunnig. Vilken sorts reception man än arbetar i krävs att man tycker om att träffa människor på ett trevligt och proffsigt sätt.

Kurser
Kurs Poäng Kurskod
Information och kommunikation 1 100 INFINF01
Administration 1 100 ADMADM01
Reception och konferensservice 100 ADMREC0
Affärskommunikation Svenska 100 AFFAFÄ00S

Nätverkstekniker 800 poäng, 40 veckor

De viktigaste uppgifterna för en nätverkstekniker är att göra spridning av information möjlig, men också att bevara företagets data på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att bygga upp goda säkerhetsrutiner och genomföra uppdateringar regelbundet. I de flesta nätverk är uppkopplingen till internet oerhört viktig, eftersom mycket information hämtas från webb- och e-postservrar. Utbildningen ger dig den senaste tekniken på områden från de ledande företagen.

Nätverksteknikerutbildningen läses på heltid vilket innebär 40 timmars studier i veckan.

Observera: Grundläggande färdighet inom datoranvändning behövs.

Kurser
Kurs Poäng Kurskod
Datorteknik 1b 100 DAODAT01b
Nätverksteknik 100 NAINAR0
Administration av nätverks- och serverutrustning 100 NAIADM0
Nätverksadministration 100 NAINAV0
Nätverksteknologier 100 NAINAK0
Digital kommunikationsteknik* 100 DAODIG0
Nätverkssäkerhet* 100 NAINAE0
Support och hemservice* 100 SUPSUP0

*APL (arbetsplatsförlagt lärande) dvs praktik, ingår i kursen

Grafisk kommunikation 400 poäng, 20 veckor

Grafisk kommunikation är en utbildning som syftar till att ge dig en djup förståelse och bred kunskap om visuellt budskap och hur den framställs för olika syften och sammanhang. Denna utbildning främjar din kreativa, estetiska och tekniska förmåga.

Kursen omfattar kunskaper hela vägen från manus till originalbild till den färdiga trycksaken – från idé till färdig produkt. Förutom kunskap om programvara och trycktekniker, lär du dig hur du bör utforma ditt budskap för att nå olika målgrupper. Kursen ger dig även god grund att stå på om du önskar fortsätta inom området grafisk formgivning för tryck eller webb. Viss litteratur på engelska kan förekomma.

Kurser
Kurs Poäng Kurskod
Grafisk kommunikation 1 100 GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2 100 GRAGRA02
Grafiska arbetsflöden & analysmodell 100 GRAGRA0
Original, reproduktion & prepress 100 GRAGRR0

Telefonförsäljare 500 poäng, 25 veckor

Undervisningen i kurspaketet Telefonförsäljning ska syfta till att du utvecklar kunskaper om och färdigheter i ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete med varor och tjänster. Genom undervisningen ges du möjligheter att utveckla kunskaper om och färdigheter i service och personlig försäljning.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar de kunskaper som krävs för yrkesverksamhet inom området. Telefonförsäljning handlar om kommunikation. Därför kommer undervisningen i personlig försäljning ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om servicebegreppet samt om värderingar, attityder och förhållningssätt till personlig försäljning inom området handel och tjänster.

Genom ett undersökande arbetssätt i undervisningen kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper. Du kommer, genom praktiska övningar och problembaserade uppgifter, ges möjlighet att använda olika arbetsmetoder och finna lösningar för att arbeta med telefonförsäljning.

Kurser
Kurs Poäng Kurskod
Information och kommunikation 1 100 INFINF01
Servicekunskap 100 FÖSSEV0
Telefon- och internetservice 100 FÖSTEL0
Administration 1 100 ADMADM01
Personlig försäljning 1 100 FÖSPER01
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2023-10-24