Barnskötarutbildning

Barnskötarutbildning

Till hösten kommer vuxenutbildningen att starta en barnskötarutbildning. Utbildningen kommer att vara ett och ett halvt år om omfatta 1200 gymnasiepoäng. Utbildningen kommer att vara förlagd till Ryd och samlokaliseras med vårdutbildningen. utbildningens innehåll kommer att vara karaktärskurserna mot barnskötare inom barn- och fritidsprogrammet.

Utbildning till barnskötare

  • Utbildningen är anpassad för att passa kommuners behov av barnskötare
  • Kursen startar på höstterminen 2018 och pågår i 1,5 år
  • Utbildningen omfattar 56 veckor och du har sammanlagt 12 veckors APL (ArbetsPlatsförlagtLärande).
  • Utbildningen består av sammanlagt 1 200 poäng. APL är fördelat på två-tre tillfällen hos kommunens olika förskolor. Där har du en handledare, som följer dig i ditt arbete på förskolan
  • Du har 1,5-2 dagar lärarledd undervisning per vecka vilket möjliggör att du kan kombinera arbete som barnskötare på deltid med studierna
  • En kurs per termin ges på distans med handledning på hemmaplan


Termin 1

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Lärande och utveckling, 100p* 100p
Människors miljöer, 100p (NTI) 100p
Pedagogiskt ledarskap, 100p* 100p
Hälsopedagogik, 100p 100p
APL 1 – 4v

Termin 2

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Kommunikation, 100p (NTI) 100p
Barns lärande och växande, 100p* 100p
Pedagogisk teori och praktik, 100p 100p
Specialpedagogik 1, 100p 100p
APL 2 – 4v

Termin 3

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Pedagogiskt arbete. 200p* 200p
Etnicitet och kulturmöten, 100p (NTI) 100p
Grundläggande vård och omsorg, 100p 100p
APL 3 – 4v

*= I kursen ingår APL

Utbildningsmål: Kursen ger grundläggande yrkeskunskaper för barnskötare med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper, som krävs för att jobba som barnskötare i kommunens barnomsorg.

Anmälningsblankett hittar du HÄR

Studie- och Yrkesvägledare: Maria Nordahl
Tel: 0477-445 46, 073, 073-062 99 88
E-post: maria.nordahl@tingsryd.se
Sidansvarig: Rektor Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-01-10