Barnskötarutbildning

Barnskötarutbildning

Utbildningen är tre terminer och om omfattar 1200 gymnasiepoäng. Utbildningen är placerad i Ryd tillsammans med vårdutbildningen.

Utbildning till barnskötare

  • Utbildningen är anpassad för att passa kommuners behov av barnskötare.
  • Kursen startar höstterminen 2018 och pågår i 1,5 år.
  • Utbildningen omfattar 56 veckor och du har sammanlagt 12 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • Utbildningen består av sammanlagt 1 200 poäng. APL är fördelat på två till tre tillfällen på kommunens olika förskolor. Där har du en handledare som följer dig i ditt arbete på förskolan.
  • Du har 1,5-2 dagar lärarledd undervisning per vecka vilket gör det möjligt att kombinera arbete som barnskötare på deltid med studierna.
  • En kurs per termin ges på distans med handledning på hemmaplan.

Termin 1

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Lärande och utveckling, 100p* 100p
Människors miljöer, 100p (NTI) 100p
Pedagogiskt ledarskap, 100p* 100p
Hälsopedagogik, 100p 100p
APL 1 – 4v

 

Termin 2

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Kommunikation, 100p (NTI) 100p
Barns lärande och växande, 100p* 100p
Pedagogisk teori och praktik, 100p 100p
Specialpedagogik 1, 100p 100p
APL 2 – 4v

 

Termin 3

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Pedagogiskt arbete. 200p* 200p
Etnicitet och kulturmöten, 100p (NTI) 100p
Grundläggande vård och omsorg, 100p 100p
APL 3 – 4v

*= I kursen ingår APL

Utbildningsmål: Kursen ger grundläggande yrkeskunskaper för barnskötare med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper, som krävs för att jobba som barnskötare i kommunens barnomsorg.

Anmälningsblankett hittar du HÄR

Studie- och Yrkesvägledare Maria Nordahl
Telefon 0477-445 46, 073-062 99 88
E-post maria.nordahl@tingsryd.se
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-01-25