Barnskötareutbildning

Barnskötareutbildning

Barnskötareutbildningen är tre terminer lång och om omfattar 1200 gymnasiepoäng. För elever som kombinerar utbildningen med SFI-studier förlängs tiden med en termin.

Utbildning till barnskötare

  • Utbildningen är anpassad för att passa kommuners behov av barnskötare.
  • Utbildningen omfattar 3-4 terminer och du har sammanlagt 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • Utbildningen består av sammanlagt 1 200 poäng. APL är fördelat på två till tre tillfällen på kommunens olika förskolor. Där har du en handledare som följer dig i ditt arbete på förskolan.
  • Du har 1,5-2 dagar lärarledd undervisning per vecka vilket gör det möjligt att kombinera arbete som barnskötare på deltid med studierna.
  • Eventuellt kan någon kurs ges på distans med handledning på hemmaplan.

Barnskötarutbildning med yrkessvenska

För dig med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera studierna till barnskötare med undervisningen svenska på SFI D nivå eller grundläggande svenska som andra språk. Utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt fyra terminer.

I de båda filmerna berättar två elever att de studerar till barnskötare via Vuxenutbildningen i Tingsryds kommun.

Kursutlägg (3 terminer)

Termin 1
Kursnamn Poäng
Lärande och utveckling 100p
Människors miljöer 100p
Pedagogiskt ledarskap 100p
Hälsopedagogik 100p

Termin 2
Kursnamn Poäng
Pedagogiskt arbete 200p
Barns lärande och växande 100p
Specialpedagogik 1 100p
Termin 3
Kursnamn Poäng
Pedagogiska teorier och praktiker 100p
Kommunikation 100p
Grundläggande vård och omsorg 100p
Skapande verksamhet 100p

Utbildningsmål: Kursen ger grundläggande yrkeskunskaper för barnskötare med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper, som krävs för att jobba som barnskötare inom barnomsorgen.

Om du väljer att komplettera med kursen Specialpedagogik 2 kan det ge dig kunskaper att arbeta som elevassistent.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Studie- och yrkesvägledare Jim Malmström
Telefon 0477-445 46
E-post E-post till Jim
 Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-04-05