Elektrikerutbildning

Elektrikerutbildning

Utbildning till elektriker anordnas i flera av Tingsryds grannkommuner. Utbildningen är sökbar för dig som bor i Tingsryds kommun.

Arbetet som elektriker är rörligt och varierande där du jobbar med många olika former av elinstallationer. Det handlar ofta om att installera ledningar, säkringar och andra elektriska komponenter i bostäder, kontor och fabriker. Det kan också omfatta installation av ljud, data och video-kablar samt montering av elcentraler.

Elutbildningen är cirka ett år lång, men längden kan variera beroende på dina förkunskaper och studietakt. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår också i utbildningstiden.

För att få behörighet att arbeta som installationselektriker kräver elbranschen 1 600 timmars praktik. En sådan lärlingsanställning ordnar man på egen hand efter utbildningen.

Förkunskapskrav: Du behöver godkända betyg i Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5 för att gå denna utbildning.

Kurser som ingår i utbildningen:

Mekatronik 1 MEKMEK01 100p
Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
Energiteknik 1 ENEENE01 100p
Elektromekanik ELRELK0 100p
Elkraftteknik ELRELF0 100p
Praktisk ellära ELLPRA0 100p
Elinstallationer INSELI0 200p
Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
Elmotorstyrning INSELS0 100p
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
Servicekunskap FÖSSEV0 100p
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
Belysningsteknik INSBES0 100p
Komvuxarbete KVAREE 100p
Interna transporter, mobila arbetsplattformar PRUINEE00S 50p

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.