Elevassistentutbildning

Elevassistentutbildning

På skolorna behövs elevassistenter som kan hjälpa elever. Genom att utbilda sig har man stor chans att få en fast anställning som elevassistent.

Utbildning till elevassistent

  • Utbildningen är utformad för att passa kommuners behov av elevassistenter.
  • Utbildningen kan läsas i två olika studietakter. Takten beror på vilken nivå du har i svenska. Om du har svenska på grundläggande nivå blir utbildningen tre terminer lång.
    Det går också att studera yrkesutbildningen i kombination med SFI respektive grundläggande svenska. Du behöver då minst ha startat SFI på D-nivå för att bli antagen. Då förlängs utbildningen och du läser SFI och yrkessvenska tillsammans med yrkeskurser i utbildningen. Den utbildningen tar fyra terminer.
  • Du har sammanlagt 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. De är fördelade på två tillfällen. En av perioderna genomförs på en förskola och den andra i en skola. På APL-platserna har du en handledare som följer dig i ditt arbete på skolan/förskolan.
  • Utbildningen består av sammanlagt 1 200 poäng.
  • I utbildningen ingår bland annat föreläsningar, eget arbete, handledning, praktiska övningar och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du behöver ha tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Elevassistentutbildning med yrkessvenska

För dig med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera utbildningen till elevassistent med undervisningen svenska på SFI D nivå eller grundläggande svenska som andra språk. Utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt fyra terminer.

Kursutlägg (3 terminer)

Termin 1
Kursnamn Poäng
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Hälsopedagogik 100 p
Termin 2
Kursnamn Poäng
Pedagogiskt arbete 200 p
Barns lärande och växande 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Termin 3
Kursnamn Poäng
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Specialpedagogik 2 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Kommunikation 100 p

Utbildningen ger grundläggande yrkeskunskaper för elevassistent med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper som krävs för att jobba som elevassistent på skolor.

Med en senare komplettering på 100 poäng kan du även få anställning som barnskötare inom förskolan.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Studie- och Yrkesvägledare Jim Malmström
Telefon 0477-445 46
E-post E-post till Jim
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-06-17