Elevassistentutbildning

Elevassistentutbildning

På skolorna behövs elevassistenter som kan hjälpa elever. Genom att utbilda sig har man stor chans att få en fast anställning som elevassistent.

Utbildning till elevassistent

  • Är utformad för att passa kommuners behov av elevassistenter.
  • Utbildningen är 3-4 terminer lång och du har sammanlagt 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • Utbildningen består av sammanlagt 1 200 poäng. APL är fördelat på två-tre tillfällen på olika skolor. Där har du en handledare som följer dig i ditt arbete på skolan.
  • Du har 1,5-2 dagar lärarledd undervisning per vecka vilket gör det möjligt att kombinera arbete som elevassistent på deltid parallellt med studierna.
  • Eventuellt kan någon kurs ges på distans med handledning på hemmaplan.

Elevassistentutbildning med yrkessvenska

För dig med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera utbildningen till elevassistent med undervisningen svenska på SFI D nivå eller grundläggande svenska som andra språk. Utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt fyra terminer.

Kursutlägg (3 terminer)

Termin 1
Kursnamn Poäng
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Hälsopedagogik 100 p
Termin 2
Kursnamn Poäng
Pedagogiskt arbete 200 p
Barns lärande och växande 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Termin 3
Kursnamn Poäng
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Specialpedagogik 2 100 p
Grundläggande vård och omsorg 100 p
Kommunikation 100 p

Utbildningen ger grundläggande yrkeskunskaper för elevassistent med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper som krävs för att jobba som elevassistent på skolor.

Med en komplettering på 100 poäng kan du även få anställning som barnskötare inom förskolan.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Studie- och Yrkesvägledare Jim Malmström
Telefon 0477-445 46
E-post E-post till Jim
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-04-05