Elevassistentutbildning

Elevassistentutbildning

På skolorna behövs elevassistenter som kan hjälpa elever. Genom att utbilda sig har man stor chans att få en fast anställning som elevassistent.

Utbildning till elevassistent

  • Är utformad för att passa kommuners behov av elevassistenter.
  • Utbildningen är 3 terminer lång och du har sammanlagt 9 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • Utbildningen består av sammanlagt 1 200 poäng. APL är fördelat på två-tre tillfällen på olika skolor. Där har du en handledare som följer dig i ditt arbete på skolan.
  • Du har 1,5-2 dagar lärarledd undervisning per vecka vilket gör det möjligt att kombinera arbete som elevassistent på deltid parallellt med studierna.
  • En kurs per termin ges på distans med handledning på hemmaplan.

Termin 1

Kursnamn Poäng
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer, (Distans) 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Hälsopedagogik 100 p
APL 3 veckor

Termin 2

Kursnamn Poäng
Kommunikation, (Distans) 100 p
Barns lärande och växande 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Specialpedagogik 100 p
APL 3 veckor

Termin 3

Kursnamn Poäng
Pedagogiskt arbete 200p
Specialpedagogik 2, (Distans) 100p
Grundläggande vård och omsorg 100p
APL 3 veckor

Kursen ger grundläggande yrkeskunskaper för elevassistent med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper som krävs för att jobba som elevassistent på skolor.

Med en komplettering på 100 poäng kan du även få anställning som barnskötare inom förskolan.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Anmälningsblankett hittar du HÄR.

Studie- och Yrkesvägledare Maria Nordahl eller Jenny Persson
Telefon 0477-445 46, 073-062 99 88
E-post maria.nordahl@tingsryd.se

jenny.persson@tingsryd.se

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-07-03