Elevassistent utbildning

Elevassistentutbildning

På skolorna behövs elevassistenter som kan hjälpa elever, få assistenter har idag utbildning för arbetet. Genom att utbilda sig har man stor chans att få en fast anställning som elevassistent. Utbildning som ger jobb!

Utbildning till elevassistent

  • Utbildningen är anpassad för att passa kommuners behov av elevassistenter
  •  utbildningen startar på höstterminen 2018 och pågår i 1,5 år
  • Utbildningen omfattar 56 veckor och du har sammanlagt 12 veckors APL (ArbetsPlatsförlagtLärande).
  • Utbildningen består av sammanlagt 1 200 poäng. APL är fördelat på två-tre tillfällen hos kommunens olika skolor. Där har du en handledare, som följer dig i ditt arbete på skolan
  • Du har 1,5-2 dagar lärarledd undervisning per vecka vilket möjliggör att du kan kombinera arbete som elevassisten på deltid parallellt med studierna
  • En kurs per termin ges på distans med handledning på hemmaplan

Termin 1

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Lärande och utveckling, 100p 100p
Människors miljöer, 100p (NTI) 100p
Pedagogiskt ledarskap, 100p 100p
Hälsopedagogik, 100p 100p
APL 1 – 4v

Termin 2

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Kommunikation, 100p (NTI) 100p
Barns lärande och växande, 100p 100p
Pedagogisk teori och praktik, 100p 100p
Specialpedagogik, 100p 100p
APL 2 – 4v

Termin 3

Kursnamn Poäng som läses under terminen
Pedagogiskt arbete. 200p 200p
Specialpedagogik 2, 100p 100p
Grundläggande vård och omsorg, 100p 100p
APL 3 – 4v

*= I kursen ingår APL

Utbildningsmål: Kursen ger grundläggande yrkeskunskaper för elevassistent med inriktning på pedagogik. När utbildningen är färdig kommer du att ha de kunskaper, som krävs för att jobba som elevassistent i kommunens skolor.

Med en komplettering på 100p kan du även få anställning som barnskötare inom förskolan.

Anmälningsblankett hittar du >>HÄR>>

Studie- och Yrkesvägledare: Maria Nordahl
Tel: 0477-445 46, 073, 073-062 99 88
E-post: maria.nordahl@tingsryd.se
Sidansvarig: Rektor Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2018-03-27