Industriutbildning bas

Industriutbildning för vuxna

I höst startar vuxenutbildningen i Tingsryd en industriutbildning bas för vuxna. Utbildningen omfattar 700 gymnasiepoäng och ger möjlighet till anställning inom industrin. Utbildningen är påbyggbar mot olika specialiseringar. Utbildningen är möjlig att kombinera med studier inom SFI D och grundläggande svenska som andraspråk.

Utbildningen startar vecka 35 och beräknas vara klar i början av juni 2019. I utbildningen ingår följande kurser:

Kursnamn och poäng
Produktionsutrustning 1-2 200
Tillverkningsunderlag 100
Datorstyrd produktion 100
Svets grund 100
Människan i industrin 100
Industritekniska processer 100

Anmälningsblankett hittar du >>HÄR>>

Studie- och Yrkesvägledare: Maria Nordahl
Tel: 0477-445 46, 073, 073-062 99 88
E-post: maria.nordahl@tingsryd.se