Industriutbildning bas

Industriutbildning bas

Utbildningen är två terminer lång och ger möjlighet till anställning inom industrin. Basutbildningen kan byggas på med specialiseringar. Utbildningen är möjlig att kombinera med studier inom SFI C/D och förlängs då till tre terminer. I vissa fall kan elever kombinera utbildningen med praktik eller arbete.

Utbildningen är normalt 2 terminer lång och omfattar 950 poäng. Genom denna utbildning får du de grundläggande kunskaperna som krävs för att kunna arbeta inom industrin. Inom utbildningen får du arbeta med moderna metoder. Uppgifterna ställer krav på hantverksskicklighet. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Kurser

I utbildningen ingår följande kurser:

  • Produktionsutrustning 1 och 2, 200 poäng
  • Tillverkningsunderlag 100 poäng
  • Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  • Svets grund, 100 poäng
  • Människan i industrin, 100 poäng
  • Industritekniska processer, 100 poäng
  • Orienteringskurser, 200 poäng (yrkesmatematik, yrkessvenska, ritningsläsning, arbetsliv och arbetsmarknad.)

Dessutom eventuellt:

  • Interna transporter, 50 poäng.

Industriutbildning med yrkessvenska

För dig med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera industriutbildningen med undervisningen svenska på SFI C/D nivå. Utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt tre terminer.

Påbyggnadsutbildning

Basutbildningen kan byggas på med kurser som behövs för att bli anställningsbar på ett företag.

APL

I utbildningen ingår 6 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du är på ett eller två industriföretag.

Förkunskapskrav

För att bli antagen till utbildningen måste du vara godkänd i svenska på SFI C-nivå.

Om du ännu inte nått detta har vi industriutbildning med yrkessvenska.

Teknikcollege

Vuxenutbildningens industriutbildning är certifierad enligt Teknikcollege. Certifieringen innebär att man uppfyller ett antal krav från Industrikommittén.

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för utbildningar med teknisk inriktning. Det är en kvalitetsstämpel som visar att kommun, skola och företag i regionen samverkar för att tillgodose industrins behov av kvalificerad arbetskraft.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare:

Jim Malmström
Telefon 0477-445 46
E-post: E-post till Jim

I filmen berättar en elev, som är klädd i arbetskläder och svetsskydd för ansiktet, om att hon går på industriutbildningen genom Vuxenutbildningen i Tingsryds kommun.

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-07-05