Industriutbildning bas

Industriutbildning bas

Utbildningen omfattar 800 gymnasiepoäng och ger möjlighet till anställning inom industrin. Utbildningen kan byggas på med specialiseringar. Utbildningen är möjlig att kombinera med studier inom SFI D och grundläggande svenska som andraspråk eller i vissa fall praktik eller arbete.

Utbildningen är 2 terminer lång och omfattar 800 poäng. Genom denna utbildning får du de grundläggande kunskaperna som krävs för att kunna arbeta inom industrin. Inom utbildningen får du arbeta med moderna metoder. Uppgifterna ställer krav på hantverksskicklighet. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Kurser

I utbildningen ingår följande kurser:

  • Produktionsutrustning 1 och 2, 200 poäng
  • Tillverkningsunderlag 100 poäng
  • Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  • Svets grund, 100 poäng
  • Människan i industrin, 100 poäng
  • Industritekniska processer, 100 poäng
  • Orienteringskurs, 100 poäng (yrkesmatematik, yrkessvenska och ritningsläsning.)

Påbyggnadsutbildning

Basutbildningen kan byggas på med kurser som behövs för att bli anställningsbar på ett företag.

APL

I utbildningen ingår 6 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du är på ett eller två industriföretag.

Teknikcollege

Vuxenutbildningens industriutbildning är certifierad enligt Teknikcollege. Certifieringen innebär att man uppfyller ett antal krav från Industrikommittén.

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för utbildningar med teknisk inriktning. Det är en kvalitetsstämpel som visar att kommun, skola och företag i regionen samverkar för att tillgodose industrins behov av kvalificerad arbetskraft.

Förkunskapskrav

För att bli antagen till utbildningen måste du vara godkänd i svenska på SFI C-nivå.

Om du ännu inte nått detta har vi en introduktionsutbildning - industri. Information om den hittar du HÄR.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare:

Maria Nordahl eller Jenny Persson
Telefon 0477-445 46, 073-062 99 88
E-post: maria.nordahl@tingsryd.se
jenny.persson@tingsryd.se

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-07-04