Industriutbildning bas

Industriutbildning bas

Utbildningen omfattar 700 gymnasiepoäng och ger möjlighet till anställning inom industrin. Utbildningen kan byggas på med specialiseringar. Utbildningen är möjlig att kombinera med studier inom SFI D och grundläggande svenska som andraspråk.

Utbildningen startade vecka 35 2018 och beräknas vara klar i början av juni 2019. I utbildningen ingår följande kurser:

Produktionsutrustning 1 och 2, 200 poäng
Tillverkningsunderlag 100 poäng
Datorstyrd produktion 100 poäng
Svets grund 100 poäng
Människan i industrin 100 poäng
Industritekniska processer 100 poäng

 

Studie- och yrkesvägledare Maria Nordahl
Telefon 0477-445 46, 073-062 99 88
E-post maria.nordahl@tingsryd.se

 

 

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-01-25