Introduktionsutbildning industri

Introduktionsutbildning industri

För dig som inte är behörig till Vuxenutbildningens Industriutbildning - bas finns en introduktionsutbildning. Den är en termin lång och omfattar 400 poäng.

Genom denna utbildning blir du bättre rustad att starta den ordinarie industriutbildningen, för att därefter kunna arbeta främst inom industrisektorn. Genom introduktionsutbildningen får du grundkunskaper kring industriarbete och får bättre kunskaper i det svenska språket.

Utbildningens innehåll

 • Yrkessvenska, 200 poäng
 • Orienteringskurser (på totalt 200 poäng) som innehåller bland annat:
   • Ritningsläsning
   • Arbetsmiljö
   • Säkerhet - första hjälpen
   • Arbetslivets lagar
   • Industrins villkor
   • Kvalitet
   • Arbetsmarknadskunskap
   • Lokala näringslivet (inom tillverkningsindustrin)
   • Digital kompetens

  Vem kan söka utbildningen?

  Utbildningen är främst tänkt för elever inom SFI, som är på B- respektive C-nivå.

  Mer information

  Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare:

  Maria Nordahl eller Jenny Persson
  Telefon 0477-445 46, 073-062 99 88
  E-post: maria.nordahl@tingsryd.se
  jenny.persson@tingsryd.se

  Sidansvarig: Vuxenutbildningen
  Senast uppdaterad: 2019-07-04