Servicepersonal förskola

Servicepersonal - förskolan

Servicepersonal inom förskolan hjälper bland annat till med måltider och städning för att förskolepedagoger och barnskötare ska få mer tid till att ta hand om barnen.

Arbetsuppgifterna kan vara service i köket med för- och efterarbete i samband med måltider. Andra delar i arbetet kan vara:

 • Serviceuppgifter i kök
 • Livsmedelshantering
 • Städning
 • Avfallshantering
 • Skötsel av växter
 • Skötsel av tvätt
 • Ta hand om leveranser till förskolan
 • Hantera förråd

För vem?

Målgrupp för utbildningen är elever inom SFI, som läser kurserna B respektive C.

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningen kombineras med SFI/yrkessvenska med praktik på förskola. Totalt omfattar utbildningen 20 veckors studier (400 poäng).

Utbildningen innehåller:

 • Lokalvård (delkurs våningsservice)
 • Hygien (delkurs hygien)
 • Livsmedelshantering
 • Förrådshantering
 • Etik, sekretess och bemötande inom barnomsorgen
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Yrkessvenska

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare:

Maria Nordahl eller Jessica Tarland
Telefon 0477-445 46
E-post: maria.nordahl@tingsryd.se
jessica.tarland@tingsryd.se

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2021-03-17