Undersköterskeutbildning

Utbildning till undersköterska

Vi är en del av Vård- och omsorgscollege sedan hösten 2015, vilket innebär att utbildningen är certifierad enligt deras kriterier. Vård- och omsorgsutbildningen ligger i Ryd.

Undersköterskeutbildning

Utbildningen är en 3 terminer lång gymnasieutbildning.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom vård och omsorg.

I utbildningen ingår bland annat föreläsningar, eget arbete, handledning, praktiska övningar och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du behöver ha tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Efter avslutad utbildning kan du få arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller funktionshinderomsorgen beroende på den inriktning du har valt.

Vårdkurserna omfattar 1450 gymnasiepoäng. För att erhålla diplom från Vård- & omsorgscollege måste du dessutom ha betyg i kurserna Svenska 1 (alternativt Svenska som andraspråk 1)

och Samhällskunskap 1a1.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Undersköterskeutbildning med yrkessvenska

För dig med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera vård och omsorgsstudierna med undervisningen svenska på SFI D nivå eller grundläggande svenska som andra språk. Utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt fyra terminer.

Mer information hittar du HÄR.

Validering av praktik

Du som har jobbat inom området och har minst ett års dokumenterad heltidstjänstgöring, har möjlighet att eventuellt validera av någon del i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Räkna dock med att viss arbetsplatsförlagd utbildning måste göras, mängden styrs utav dina tidigare yrkeskunskaper.

Önskar du eventuell praktisk validering så skriver du detta redan i din ansökan, samt skickar med de dokument som du vill styrka dina kunskaper med. Vilket kan vara anställningsintyg, andra betyg eller liknande. Läs noga igenom utbildningsstrukturen samt de riktlinjer för praktik som du hittar nedan.

Riktlinjer för praktik, för info klick HÄR.

Studie- och Yrkesvägledare Maria Nordahl eller
Jessica Tarland
Telefon 0477-445 46
E-post maria.nordahl@tingsryd.se

jessica.tarland@tingsryd.se

Utbildningsansvarig Helen Tapper
Telefon 0459-386 38
E-post helen.tapper@tingsryd.se

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2020-09-10