Underskötskeutbildning

Utbildning till undersköterska

Vi är en del av Vård- & Omsorgscollege sedan hösten 2015, vilket innebär att utbildningen är certifierad enligt deras kriterier. För mer information följ länken www.vo-college.se. Vård och omsorgsutbildningen är förlagd till Ryd.

Undersköterskeutbildning

Utbildningen är en 56 veckor lång gymnasieutbildning.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom vård och omsorg.

I utbildningen ingår bland annat föreläsningar, eget arbete, handledning, praktiska övningar och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du behöver ha tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Efter avslutad utbildning kan du få arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg beroende på den inriktning du har valt.

Utbildningen omfattar 1550 gymnasiepoäng.

Undersköterskeutbildning med yrkessvenska

För dej med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera vård och omsorgsstudierna med undervisningen svenska på SFI D nivå eller grundläggande svenska som andra språk. utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt 4 terminer.

Mer info hittar du här.

Validering av praktik

Du som har jobbat inom området och har minst 1 års dokumenterad heltidstjänstgöring, har möjlighet att eventuellt validera av någon del i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Räkna dock med att viss arbetsplatsförlagd utbildning måste göras, mängden styrs utav dina tidigare yrkeskunskaper. OBS! Önskar du eventuell praktisk validering så skriver du detta redan i din ansökan, samt skickar med de dokument som du vill styrka dina kunskaper med. Vilket kan vara anställningsintyg, andra betyg eller liknande. Läs noga igenom utbildningsstrukturen samt de riktlinjer för praktik som du hittar nedan.

Riktlinjer för praktik, för info klicka här

Anmälningsblankett hittar du >>HÄR>>

Studie- och Yrkesvägledare: Maria Nordahl
Tel: 0477-445 46, 073, 073-062 99 88
E-post: maria.nordahl@tingsryd.se
Utbildningsansvarig: Helen Tapper
Tel: 0459-386 38
E-post: helen.tapper@tingsryd.se
Sidansvarig: Rektor Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2018-03-27