Undersköterskeutbildning

Utbildning till undersköterska

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom vård och omsorg för en anställning som undersköterska. Vi är en del av Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är certifierad enligt deras kriterier. De elever som kommer att påbörja utbildningen efter 1 juli 2021 kommer att läsa enligt nya regelverket.

Undersköterskeutbildning

Utbildningen är en 3 terminer lång gymnasieutbildning.

I utbildningen ingår bland annat föreläsningar, eget arbete, handledning, praktiska övningar, fältstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du behöver ha tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Efter avslutad utbildning kan du få arbete som undersköterska inom vård- eller omsorgssektorn.

Information om Vård- och omsorgscollege hittar du HÄR.

Utbildning startad efter 1 juli 2021

Vårdkurserna omfattar 1350 gymnasiepoäng plus ett antal orienteringskurser. För att erhålla diplom från Vård- & omsorgscollege måste du även ha betyg i kurserna Svenska 1 (alternativt Svenska som andraspråk 1) och Samhällskunskap 1a1.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Kurser som ingår kan du se HÄR.

Utbildning startad före 1 juli 2021

Vårdkurserna omfattar 1450 gymnasiepoäng plus orienteringskurser. För att erhålla diplom från Vård- & omsorgscollege måste du även ha betyg i kurserna Svenska 1 (alternativt Svenska som andraspråk 1) och Samhällskunskap 1a1.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Kurser som ingår hittar du HÄR.

Undersköterskeutbildning med yrkessvenska

För dig med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera vård och omsorgsstudierna med undervisningen svenska på SFI D nivå eller grundläggande svenska som andra språk. Utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt fyra terminer om utbildningen startat före 1 juli 2021. Längden på utbildningen blir fem terminer för elever som startar sin utbildning efter 1 juli 2021.

Validering av praktik

Du som har jobbat inom området och har minst ett års dokumenterad heltidstjänstgöring, har möjlighet att eventuellt validera av någon del i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Räkna dock med att viss arbetsplatsförlagd utbildning måste göras, mängden styrs utav dina tidigare yrkeskunskaper.

Önskar du eventuell praktisk validering så skriver du detta redan i din ansökan, samt skickar med de dokument som du vill styrka dina kunskaper med. Vilket kan vara anställningsintyg, andra betyg eller liknande. Läs noga igenom utbildningsstrukturen samt de riktlinjer för praktik som du hittar nedan.

Riktlinjer för praktik, för info klick HÄR.

Studie- och Yrkesvägledare Jessica Tarland
Telefon 0477-445 46
E-post jessica.tarland@tingsryd.se
Utbildningsansvarig Helen Tapper
Telefon 070 – 230 78 05
E-post helen.tapper@tingsryd.se

I filmen berättar en elev om att hon går en utbildning till undersköterska på Vuxenutbildningen. Hon har ett stetoskop på sig och tränar på att ta pulsen på en modell av en arm.

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2021-10-11