Undersköterskeutbildning

Utbildning till undersköterska

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom vård och omsorg för en anställning som undersköterska. Vi är en del av Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen är certifierad enligt deras kriterier.

Undersköterskeutbildning

Utbildningen är en 3 terminer lång gymnasieutbildning.

I utbildningen ingår bland annat föreläsningar, eget arbete, handledning, praktiska övningar, fältstudier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du behöver ha tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Efter avslutad utbildning kan du få arbete som undersköterska inom vård- eller omsorgssektorn.

Information om Vård- och omsorgscollege hittar du HÄR.

Vårdkurserna omfattar 1350 gymnasiepoäng plus ett antal orienteringskurser. För att erhålla diplom från Vård- & omsorgscollege måste du även ha betyg i kurserna Svenska 1 (alternativt Svenska som andraspråk 1) och Samhällskunskap 1a1.

Vårt informationsblad hittar du HÄR.

Kurser som ingår kan du se HÄR.

Undersköterskeutbildning med yrkessvenska

För dig med annat modersmål än svenska är det möjligt att kombinera vård och omsorgsstudierna med undervisningen svenska på SFI D nivå eller grundläggande svenska som andra språk. Utbildningen går då i lite långsammare takt och tar totalt fem terminer för elever som startar sin utbildning.

Studie- och Yrkesvägledare Jim Malmström
Telefon 0477-445 46
E-post E-post till Jim
Utbildningsansvarig Helen Tapper
Telefon 0477 – 444 87
E-post helen.tapper@tingsryd.se
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-07-05