Vårdbiträdesutbildning

Vårdbiträdesutbildning

Vi är en del av Vård- & Omsorgscollege sedan hösten 2015, vilket innebär att utbildningen är certifierad enligt deras kriterier. För mer information följ länken www.vo-college.se. Vård och omsorgsutbildningen är förlagd till Ryd.

Vårdbiträdesutbildning

Vårdbiträdesutbildning är en kortare vård och omsorgsutbildning och omfattar 800 gymnasiepoäng. Efter utbildningen kan du få anställning som vårdbiträde. Utbildningen utgörs av starten på undersköterskeutbildningen och är påbyggbar till utbildning för undersköterska. Mer info hittar du här.

Kurser som ingår i utbildningen är

  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  • Psykiatri 1, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Specialpedagogik 1, 100 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

Totalt 800 poäng gymnasiekurser från Vård- och omsorgsprogrammet. Detta utgör starten på undersköteskeutbildningen och kan kompletteras med specialiseringen mot de olika inriktningarna äldreomsorg, akutsjukvård, psykiatri eller funktionshinder.

Sidansvarig: Rektor Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2018-03-27