Vårdkurser från 1 juli 2021

Vårdkurser från 1 juli 2021

Vårdutbildningen har förändrats så att fler kurser är obligatoriska.

Elever som startar sin vårdutbildning efter den 1 juli 2021 kommer att läsa följande kurser:

Kurs Poäng Kurskod Ingår i utbildning till undersköterska Ingår i utbildning till vårdbiträde
Anatomi & fysiologi 1 50 ANOANA01 X X
Anatomi & fysiologi 2 50 ANOANA02 X
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 FUTFUN01 X X
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 FUTFUN02 X
Gerontologi och geriatrik 100 GERGER0 X X
Hälso- & sjukvård 1 100 HAOHAL01 X X
Hälso- och sjukvård 2 100 HAOHAL02 X
Omvårdnad 1 100 OMVOMV01 X X
Omvårdnad 2 100 OMVOMV02 X
Psykologi 1 50 PSYPSK01 X X
Psykiatri 1 100 PSYPSY01 X X
Psykiatri 2 100 PSYPSY02 X
Social omsorg 1 100 SOASOC01 X X
Social omsorg 2 100 SOASOC02 X
Vård och omsorg specialisering 100 VADVAR00S X
Orienteringskurser 150 - 300  X
Svenska 1 alternativt
Svenska som andraspråk 1
100 SVESVE01
SVASVA01
X X*)
Samhällskunskap 1a1 50 SAMSAM01a1 X

*) Eventuellt kommer Skolverket att ange en alternativ kurs i svenska för vårdbiträdesutbildningen.

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2021-03-12