Vårdkurser

Kurser inom vård och omsorg

Kurserna inom vård och omsorg är uppdelade i gemensamma kurser och fördjupningar. De gemensamma kurserna läser alla, vilka fördjupningskurser du väljer beror på vilken fördjupning du har valt.

Programgemensamma kurser
Kurs Poäng Kurskod Kursansvarig
Hälsopedagogik 100 HÄLHÄL0 Ingegärd Pettersson
Vård & omsorgsarbete 1 200 VÅRVÅR01 Ingegärd Pettersson
Vård & omsorgsarbete 2 150 VÅRVÅR02 Ingegärd Pettersson
Etik och människans livsvillkor 100 MÄNETI0 Ingegärd Pettersson
Medicin 1 150 MEDMED01 Helen Tapper
Psykologi 1 100 PSKPSY01 Iréne Augustinsson
Psykiatri 1 100 PSYPSY01 Iréne Augustinsson
Specialpedagogik 100 SPCSPD01
Gymnasiearbete 100 Beror på valt område
Programfördjupningar
Äldreomsorg
Äldres hälsa och livskvalité 200 GERÄLD0 Ingegärd Pettersson
Vård & omsorg vid demenssjukdom 100 GERVÅR0 Ingegärd Pettersson
IT i vård & omsorg 100 ITIITI0 Iréne Augustinsson
Lindrande vård 100 SJULIN0 Ingegärd Pettersson
Psykiatri
Psykiatri 2 200 PSYPSY02 Iréne Augustinsson
Samhällsbaserad psykiatri 100 PSYSAM0 Iréne Augustinsson
Rättspsykiatri 100 PSYRÄS0 Iréne Augustinsson
IT i vård & omsorg 100 ITIITI0 Iréne Augustinsson
Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård 200 SJUAKT0 Helen Tapper
Medicin 2 100 MEDMED02 Helen Tapper
IT i vård & omsorg 100 ITIITI0 Iréne Augustinsson
Lindrande vård 100 SJULIN0 Ingegärd Pettersson
Funktionshinder
Friskvård & hälsa 100 HÄLFRI0 Iréne Augustinsson
Socialpedagogik 100 PEASOC0 Iréne Augustinsson
Specialpedagogik 2 100 SPCSPE02
IT i vård & omsorg 100 ITIITI0 Helen Tapper
Vårdpedagogik & handledning 100 PEAVÅD0 Iréne Augustinsson

 

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-01-25