Vårdkurser

Kurser inom vård och omsorg

Kurserna inom vård och omsorg är uppdelade i gemensamma kurser och fördjupningar. De gemensamma kurserna läser alla, vilka fördjupningskurser du väljer beror på vilken fördjupning du har valt.

Gemensamma kurser
Kurs Poäng Kurskod Kursansvarig
Hälsopedagogik 100 HALHAL0 Ingegärd Pettersson
Vård & omsorgsarbete 1 200 VÅRVÅR01 Ingegärd Pettersson
Vård & omsorgsarbete 2 150 VÅRVÅR02 Ingegärd Pettersson
Etik och människans livsvillkor 100 MÄNETI0 Ingegärd Pettersson
Medicin 1 150 MEDMED01 Helen Tapper
Psykologi 1 50 PSKPSY01 Ester Svensson
Psykiatri 1 100 PSYPSY01 Ester Svensson
Specialpedagogik 1 100 SPCSPD01
Gymnasiearbete alternativt
2 x Vård och omsorg - specialisering
100
2 x 50
Beror på valt område
Fördjupningar
Äldreomsorg
Äldres hälsa och livskvalité 200 GERÄLD0 Ingegärd Pettersson
Vård & omsorg vid demenssjukdom 100 GERVÅR0 Ingegärd Pettersson
Palliativ vård 100 SJULIN0 Ingegärd Pettersson
Psykiatri
Psykiatri 2 200 PSYPSY02 Ester Svensson
Samhällsbaserad psykiatri 100 PSYSAM0 Ester Svensson
Rättspsykiatri 100 PSYRÄS0 Ester Svensson
Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård 200 SJUAKT0 Helen Tapper
Medicin 2 100 MEDMED02 Helen Tapper
Palliativ vård 100 SJULIN0 Ingegärd Pettersson
Funktionshinder
Friskvård & hälsa 100 HÄLFRI0 Ester Svensson
Socialpedagogik 100 PEASOC0 Ester Svensson
Specialpedagogik 2 100 SPCSPE02
Vårdpedagogik & handledning 100 PEAVÅD0 Ester Svensson

För att erhålla diplom från Vård- & omsorgscollege krävs även betyg i kurserna:

  • Svenska 1 (alternativt Svenska som andraspråk 1), 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2019-07-03