Vårdkurser

Kurser inom vård och omsorg

Kurserna inom vård och omsorg är uppdelade i gemensamma kurser och fördjupningar. De gemensamma kurserna läser alla, vilka fördjupningskurser du väljer beror på vilken fördjupning du har valt.

Dessa kurser gäller för elever som startat sin utbildning före den 1 juli 2021.

Gemensamma kurser
Kurs Poäng Kurskod
Hälsopedagogik 100 HALHAL0
Vård & omsorgsarbete 1 200 VÅRVÅR01
Vård & omsorgsarbete 2 150 VÅRVÅR02
Etik och människans livsvillkor 100 MÄNETI0
Medicin 1 150 MEDMED01
Psykologi 1 50 PSKPSY01
Psykiatri 1 100 PSYPSY01
Specialpedagogik 1 100 SPCSPD01
Gymnasiearbete alternativt
2 x Vård och omsorg - specialisering
100
2 x 50
Fördjupningar
Äldreomsorg
Äldres hälsa och livskvalité 200 GERÄLD0
Vård & omsorg vid demenssjukdom 100 GERVÅR0
Palliativ vård 100 SJULIN0
Psykiatri
Psykiatri 2 200 PSYPSY02
Samhällsbaserad psykiatri 100 PSYSAM0
Rättspsykiatri 100 PSYRÄS0
Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård 200 SJUAKU0
Medicin 2 100 MEDMED02
Palliativ vård 100 SJULIN0
Funktionshinder
Friskvård & hälsa 100 HÄLFRI0
Socialpedagogik 100 PEASOC0
Specialpedagogik 2 100 SPCSPE02
Vårdpedagogik & handledning 100 PEAVÅD0

För att erhålla diplom från Vård- & omsorgscollege krävs även betyg i kurserna:

  • Svenska 1 (alternativt Svenska som andraspråk 1), 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2021-03-12