Wasaskolan

Wasaskolan

Skolan med stort hjärta och många möjligheter! Vi arbetar med modern pedagogik och moderna hjälpmedel, såsom egen bärbar dator eller CromeBook. Onsdagar är din flexibla dag. Våra elever trivs hos oss. ________________________________________________________________________________________________________________________________

Enkät – Samverkan mellan hem och skola.

Till alla Vårdnadshavare

Dina synpunkter är viktiga!

Ta chansen och framför dina synpunkter, så vi kan arbeta fram en handlingsplan som baseras på rätt underlag.

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och inga enskilda svar kan utläsas.

Du har möjlighet att besvara enkäten genom att scanna in QR-koden eller genom att klicka på länken nedan.

Sista svarsdag är den 18 oktober.

 

QR kod - enkät Vårdnadshavare

Länk - enkät Vårdnadshavare

https://forms.gle/zfuSFuRb7rFpsjbx6

 

Tack för att du tar dig tid!

Åsa Wyndhamn

Rektor Wasaskolan

________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖPPET HUS

Torsdagen den 14 november kl 16-19.