Elevhälsa - Wasaskolan

Elevhälsa - Wasaskolan

I Wasaskolans elevhälsa ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor. Elevhälsan har till uppgift att verka för ungdomarnas bästa.

 

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08