Elevhälsa - Wasaskolan

Elevhälsa - Wasaskolan

I Wasaskolans elevhälsa ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och rektor. Elevhälsan har till uppgift att verka för ungdomarnas bästa.