Kurator

Kurator

Till vår kurator, Yvonne Nilsson, kan elever vända sig för att få råd och stöd i personliga, sociala och ekonomiska frågor. Vid behov förmedlar hon kontakter med t ex socialtjänst, ungdomsmottagning och psykiatrin.

Yvonne är med och organiserar Wasaskolans elevskyddsombud.

Yvonne Nilsson, Kurator

Telefonnummer:
0477 - 444 75
e-post

 

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08