Barn och Elevhälsa

Barn och Elevhälsa

I det lokala Barn och Elevhälsateamet ingår skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledaren. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå vid behov.

Skolsköterska

Christina Källström
Telefon: 0477-444 87
E-post

Skolkurator

Yvonne Nilsson
Telefon: 0477-444 75
Mobil: 070-512 36 06
E-post

Specialpedagog

Theodolinda Långh
E-post

Studie och yrkesvägledare

Jenny Persson
Telefon: 0477-444 74
E-post

Skolläkare

Vänligen ta kontakt med skolsköterskan för mer information.

Skolpsykolog

Vänligen ta kontakt med Barn och Elevhälsans verksamhetschef Katrin Karlsson
Telefon: 0477-441 78
E-post

 

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2018-08-30