Skolhälsovård

Skolhälsovården på Wasaskolan

 

Skolhälsovårdens mål

Skolhälsovårdens mål, som finns beskrivet i skollagen, är:

  • Att följa elevens utveckling.
  • Att bevara och förbättra elevernas kroppsliga och själsliga hälsa.
  • Att verka för sunda levnadsvanor.
  • Att vara främst förebyggande.
  • Skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

I läroplanen står att alla som arbetar i skolan:

  • Skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd.
  • Samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.

Anita Jonasson, Skolsköterska

Christina Källström, Skolsköterska

Telefonnummer:

0477 - 444 87
0477 - 444 68 (Sjukanmälan - Tala tydligt!)
e-post till Anita

e-post till Christina

Anders Willstedt, Skolläkare

Besökstid efter överenskommelse med Anita eller Christina, våra skolsköterskor.

 

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08