Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans syfte är att ge eleverna en god grund för:
•Yrkesverksamhet
•Fortsatta studier
•Personlig utveckling
•Aktivt deltagande i samhällslivet

Wasaskolans gymnasiesärskola erbjuder:

Individuella programmet:

Ger dig, med lite större svårigheter, en anpassad undervisning efter dina behov och möjligheter.

Utbildningen består av följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem - och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Kontakt

Katrin Karlsson
Samordnare Särskola
Telefon 0477-441 78
E-post

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08