Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans syfte är att ge eleverna en god grund för:
•Yrkesverksamhet
•Fortsatta studier
•Personlig utveckling
•Aktivt deltagande i samhällslivet

Wasaskolans gymnasiesärskola erbjuder:

Individuella programmet:

Ger dig, med lite större svårigheter, en anpassad undervisning efter dina behov och möjligheter.

Utbildningen består av följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem - och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Frågor?

Kontakta gärna Katrin Karlsson
0477 - 441 78 eller
076 - 117 46 46

e-post

 

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08