Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter.

  • Preparandutbildning - För elever som är studiemotiverade som kommer att läsa in de betyg som fattas för att få behörighet till ett nationellt program.
  • Programinriktat individuellt val - Detta program skall leda till ett nationellt yrkesprogram och är sökbart. Eleven läser flera kurser på yrkesprogrammet samtidigt som han/hon läser de kurser som saknas för behörighet.För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
  • Yrkesintroduktion - Här får eleven en yrkesinriktad introduktion som ska underlätta för att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå här.
  • Individuellt alternativ - Detta program anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå här.
  • Språkintroduktion - Är till för nyanlända ungdomar som behöver utbildning i svenska.

Titta gärna på Skolverkets film om programmet.

Vill du veta med om introduktionsprogrammet är du välkommen att kontakta Sara Tordsson.
Telefon: 0477 - 444 73

E-post till Sara

Sidansvarig: Rektor Wasaskolan
Senast uppdaterad: 2018-02-08