Bygglov

Bygglov

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Därför finns det regler för att bygga
Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde.

När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer också samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Miljö- och byggnadsförvaltningen bevakar att dina önskemål följer målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling.

Läs mer om plan- och bygglagen på Boverket.

Telefontid till bygglovshandläggare
Måndag-fredag: klockan 10.00-12.00

Telefon 0477-44100
Besök bokas på förhand.

Ha gärna fastighetsbeteckning tillgängligt eller diarienummer om det är ett pågående ärende, detta underlättar för en snabbare service.


Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-06-12