Bygglov och anmälan

Bygglov och anmälan

Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen.

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.

Åtgärder som kräver bygglov

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska:

 • sätta upp mur eller plank
 • bygga inglasad altan
 • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad
 • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial
 • sätta upp skyltar eller ljusanordningar

Läs mer om åtgärder som behöver bygglov på Boverket eller i broschyren "Får jag bygga?".

Så här fungerar det att söka bygglov

 • Start
  Börja med att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vilken typ av karta du behöver beställa från kommunen.
 • Ansökan och handlingar
  Använd våra checklistor så du inte missar något samt titta på våra exempelritningar för att veta vad du behöver skicka med för att vi skall kunna handlägga ditt ärende. Se till att din ansökan är fullständig – då sparar du tid.
 • Kontrollplan
  Kontrollera om du behöver göra en kontrollplan. Se vårt exempel på kontrollplan och information på Boverket. Anlita en kontrollansvarig. Läs mer på Boverket. Här hittar du certifierade kontrollansvariga.
 • Förhandsgranskning
  Vi granskar din ansökan för att se om den är fullständig eller om du behöver komplettera.
 • Kundanpassat bygglov
  Nu behandlar vi ditt ärende. Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi har även tjänstegarantier för vissa ärenden där vi garanterar kortare handläggningstid. Alla ärenden hanteras utifrån sina förutsättningar och dina unika behov. Om det behövs frågar vi dina grannar.
 • Beslut
  När du fått ditt bygglov finns det vissa frågor som behöver bevakas. Om ansökan inte kan beviljas direkt så kontaktar vi dig och ser över om det finns några alternativa lösningar. Du får möjlighet att yttra dig före beslutet. Vid avslagsbeslut så stannar processen här. Du som söker bygglovet har alltid rätt att överklaga.
 • Tekniskt samråd
  För vissa mer komplicerade ärenden behöver ett tekniskt samråd genomföras innan du får startbesked. Läs mer om tekniskt samråd på Boverket.
 • Startbesked
  När du fått startbesked kan du börja bygga! Startbesked ges tillsammans med bygglovet eller efter det tekniska samrådet. Om bygglovet innehåller ett startbesked framgår det på första sidan i beslutet.
 • Uppföljning
  Kontrollansvarig följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. Om du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontroller genomförs under byggtiden. Vid behov genomför vi arbetsplatsbesök.
 • Slutbesked
  Grattis du är i mål! Nu får du börja använda din byggnad.

När du inte behöver bygglov – gör en anmälan

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Men du måste vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga.

Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör:

 • planlösningen
 • eldstäder och rökkanaler
 • ventilation
 • vatten och avlopp

Läs mer på Boverket när det behövs en anmälan.

Längst ner på sidan finns en länk till kommunens e-tjänstportal där du kan ladda ner blanketten för bygglovsansökan.


Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-06-08