Bygglov och anmälan

Bygglov och anmälan

Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen.

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov. För en del åtgärder krävs varken bygglov eller anmälan.

Åtgärder som kräver bygglov

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska:

  • sätta upp mur eller plank
  • bygga inglasad altan
  • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad
  • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial
  • sätta upp skyltar eller ljusanordningar

Läs mer om åtgärder som behöver bygglov på Boverket eller i broschyren "Får jag bygga?".

Så här fungerar det att söka bygglov

På följande länk kan du läsa mer på hur det fungerar att söka bygglov via bygglovsguiden.

När du inte behöver bygglov – gör en anmälan

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Men du måste vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga.

Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör:

  • planlösningen
  • eldstäder och rökkanaler
  • ventilation
  • vatten och avlopp

Läs mer på Boverket när det behövs en anmälan.

Längst ner på sidan finns en länk till kommunens e-tjänstportal där du kan ladda ner blanketten för bygglovsansökan.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09