Eldstäder, kaminer och skorstenar

Eldstäder, kaminer och skorstenar

Vid installation eller ändring av en eldstad eller rökkanal (skorsten) behöver du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Innan installationen påbörjas ska du ha fått ett startbesked.

Vad räknas som eldstad?

Exempel på eldstäder är braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, fastbränsleeldade pannor, kökspannor och köksspisar.

Anmälan

Längst ner på sidan finner du en anmälningsblankett med tillhörande förslag till kontrollplan. Det finns tre olika mallar beroende på om åtgärden gäller endast eldstad/rökkanal eller både eldstad och rökkanal. Läs igenom checklistan för en närmare beskrivning av vilka ytterligare handlingar som vanligtvis krävs vid en anmälan.

Startbesked och slutbesked

När en komplett anmälan har inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen får du ett startbesked som innebär att installationen får påbörjas. Under arbetets gång bockas kontrollpunkterna i kontrollplanen av utav den som utför installationen.

Efter installationen ska den fullföljda kontrollplanen skickas tillbaka tillsammans med ett godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren. Du får då ett slutbesked och får ta eldstaden/rökkanalen i bruk.

Avgift

En avgift tas ut för anmälan enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Anmälan ska skickas till Miljö- och Byggnadsförvaltningen, box 88 362 22 Tingsryd eller digitalt på mailen mbf@tingsryd.se.

 

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2020-06-08