Förhandsbesked

Förhandsbesked

Tänker du bygga på landet, där det saknas en detaljplan som reglerar mark- och vattenanvändning ska du först söka förhandsbesked hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar sedan om tomten du har tänkt bygga på är lämplig samt att inga hinder föreligger såsom strandskydd, riksintresse, natura 2000 områden, fornminne med mera.

Ansökan sker med hjälp av blankett nedan. Till ansökan ska du bifoga en karta där de byggnader du vill bygga är inritade. Ett förhandsbesked gäller i två år, vilket innebär att en bygglovsansökan måste ha inkommit till oss inom två år.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-06-26