Avfallshantering

Avfallshantering

Renhållningen i Tingsryds kommun ansvarar för:

  • Sophämtningen
  • Återvinningscentralerna
  • Slamtömning
  • Trädgårdskomposter

 

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-07-16