Avfall - Hushåll

Avfall - Hushåll

Sophämtning

I Tingsryd hämtas soporna var 14:e dag. Det finns tre olika storlekar på sopkärlen (se tabell nedan). Soporna ska vara paketerade när du lägger dem i kärlet och får inte ligga lösa. Är de inknutna i en påse minskar risken för nedskräpning. Platskärlet får inte vara så fullt att locket inte går att stänga.

Sopkärl Rymd/liter Yttermått

Minsta storlek   140 Liter   55 x 48 x 110 cm

Mellanstorlek   190 Liter   71 x 48 x 110 cm

Stor storlek       660 Liter   126 x 66 x 116 cm

Producentansvar

Företag som tillverkar, importerar eller säljer varor har ansvar för att de återvinns. Ansvaret för att materialet samlas in ligger på oss konsumenter.
Du som konsument är skyldig att sortera och lämna de varor som lyder under producentansvaret. Tanken är att en ökad resurshållning ska minska miljöpåverkan och ge oss ett miljömässigt hållbart samhälle i framtiden.

Producentansvaret gäller:

  • Alla typer av förpackningar (glas, metall-, pappers- och plast)
  • Tidningspapper
  • Bildäck
  • Batterier
  • Elektronik
Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-07-09