Farligt avfall

Farligt avfall

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Konsumtionen, till exempel kemikalieanvändningen och batterikonsumtionen, styr både vilka mängder farligt avfall som produceras och graden av farlighet.
Under 2011 samlades det in ca 48,6 ton farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Det innebär knappt 4 kg/invånare. Det är en ökning från 2009 med nästan 0,5 kg/invånare.

Du lämnar ditt farliga avfall på någon av kommunens återvinningscentraler.
För mer upplysning om sortering titta gärna i Sophandboken.

Mottagning av hushållens farliga avfall februari till och med september 2017

Vid återvinningscentralerna tar återvinningscentralerna i Ryd, Väckelsång och Rävemåla emot hushållens farliga avfall under följande dagar under ordinarie öppettider. Se:  öppettider ÅVC

Lördag 7/10

Lördag 11/11

Lördag 2/12

Lördag 13/1

På återvinningscentralen i Elsemåla tas det farliga avfallet emot samtliga dagar de har öppet. Se öppettider ÅVC

Observera att återvinningscentralerna är stängda aftnar samt röda dagar.