Frågor och svar

Frågor och svar

Lågenergilampor och lysrör innehåller ju kvicksilver, vad gör jag om en sådan lampa går sönder?

När en kall lampa går sönder Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall. Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. När en varm lampa går sönder Vädra och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommendrar att man lämnar rummet i 20 - 30 minuter. Samla senare upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten "kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa". Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall. Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Var gör jag av stekfett, frityrolja och liknande?

Häll inte ut det i avloppet! Oljan fastnar i ledningarna och kan förorsaka stopp. Häll över den i t ex en tom mjölkkartong, förslut väl och släng den tillsammans med dina övriga hushållssopor. Då går fettet till förbränning och blir till värme istället för att fastna i avloppsledningarna. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör. Skölj inte ur fettet som är kvar i stekpannan! Torka först av pannan med hushållspapper som du slänger bland dina vanliga sopor.

 

Sidansvarig: Tekniska avdelningen
Senast uppdaterad: 2018-07-09