Kompostering

Kompostering

Kompostering är inte något nytt påfund utan en gammal metod att ta
tillvara hushålls- och trädgårdsavfall.
Med kompostering menas en biologisk nedbrytningsprocess av organiskt
material. Nedbrytningen sker naturligt med hjälp av olika mikroorganismer
och vid närvaro av syre. Kompostering påskyndar 
nedbrytningen av avfallet.
Det förmultnade och färdiga kompostmaterialet har förvandlats från just
avfall till en användbar resurs, ett alldeles utmärkt jordförbättringsmedel
till rabatter och växter.
Genom att kompostera skapar vi ett kretslopp där våra begränsade resurser
kan tas om hand samtidigt som sopberget minskar.