Problem med komposten?

Problem med komposten?

En kompost måste skötas på rätt sätt för att den ska fungera ordentligt. Här nedan ges några exempel på problem som kan uppstå.

För blött

Blanda i material som sågspån, träflis, torra löv, gammal kompostjord och blanda om. Låt blött köksavfall rinna av före kompostering.

För torrt

Vattna komposten och rör om. Lägg i mer köksavfall och mindre torrt material. Lägg inte i för grovt trädgårdsavfall.

För kallt

Lägg ett tjockt lager (minst 1 dm) torrt hö eller liknande direkt ovanpå komposten. Rör om ofta. Isolera behållaren om den inte är det redan. För att få igång en frusen kompost, kan man sticka ner en flaska med varmt vatten.

Luktar illa

Om komposten luktar illa kan det bero på att det är för blött eller att den är för kompakt. Blanda i mer sågspån, träflis, gammal kompostjord eller gamla torra löv. Täck noga när kött och fisk lagts ner. Vätska i botten av behållaren kan lukta illa. Blanda ordentligt så att det torra materialet kommer ner till botten.

Långsam nedbrytning.

Oftast beror det på att komposten är för torr. Vattna och blanda om. Tänk på att kompostering naturligt tar tid, speciellt när det är kallt.

Råttor och möss

Se till att de inte kommer in. Hålen ska inte vara större än 7 mm. Täck över matavfall ordentligt med gammal kompost, jord eller liknande.

Myror

Myror i komposten tyder på att det är för torrt. Vattna komposten

Sniglar

De gillar öppna komposter. I slutna komposter blir det för varmt för att sniglarna ska trivas.

Flugor

Flugor lockas till det färska materialet i komposten. Täck alltid nytt köksavfall ordentligt. Används för lite täckmaterial kan flugorna lägga ägg i matavfallet. Barrträdspån verkar avskräckande på flugor. Har man redan fått flugor, kan man ta lite förna från skogen och täcka med. I förnan finns kvalster som äter fluglarverna. Man kan också försöka få upp temperaturen med hjälp av lite gödsel eller färskt gräs. Larverna dör då av värmen.

Semester

Rör om ordentligt och täck med strö eller dylikt innan du lämnar komposten utan tillsyn en längre tid.