Eldstäder, kaminer och skorstenar

Eldstäder, kaminer och skorstenar

Vid installation eller ändring av en eldstad eller rökkanal (skorsten) behöver du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Innan installationen påbörjas ska du ha fått ett startbesked.

Vad räknas som eldstad?

Exempel på eldstäder är braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, fastbränsleeldade pannor, kökspannor och köksspisar.

Startbesked och slutbesked

När en komplett anmälan har inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen får du ett startbesked som innebär att installationen får påbörjas. Under arbetets gång bockas kontrollpunkterna i kontrollplanen av utav den som utför installationen.

Efter installationen ska den fullföljda kontrollplanen skickas tillbaka tillsammans med ett godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren. Du får då ett slutbesked och får ta eldstaden/rökkanalen i bruk.

Om installation påbörjas innan startbesked erhållits ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

Avgift

En avgift tas ut för anmälan enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Anmälan ska skickas till Miljö- och Byggnadsförvaltningen, box 88 362 22 Tingsryd eller digitalt på mailen mbf@tingsryd.se.

E-tjänst, blankett och kontrollplan 

Längst ner på sidan kan du klicka vidare för att antingen göra en anmälan digitalt genom vår e-tjänst eller hämta hem blanketten för anmälan och en kontrollplan. För att göra en anmälan genom e-tjänsten behöver du ett bankid.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-12-22