Förhandsbesked

Förhandsbesked

Tänker du bygga på landet, där det saknas en detaljplan som reglerar mark- och vattenanvändning ska du först söka förhandsbesked hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar sedan om tomten du har tänkt bygga på är lämplig samt att inga hinder föreligger såsom strandskydd, riksintresse, natura 2000 områden, fornminne med mera.

Ansökan sker via e-tjänstportalen nedan. Till ansökan ska du bifoga en karta där de byggnader du vill bygga är inritade. Ett förhandsbesked gäller i två år, vilket innebär att en bygglovsansökan måste ha inkommit till oss inom två år.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09