Lägenhetsregister

Lägenhetsregister

Lag som berör fastighetsägare

Här kan du som fastighetsägare till flerbostadshus lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Även du som är småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean registrerar det i lägenhetsregistret. Lagen om lägenhetsregister som trädde i kraft den 1 juli 2006 innebär att fastighetsägare ska lämna information om bostäder till lägenhetsregistret. Lantmäteriet har upprättat registret och Miljö- och byggnadsförvaltningen samlar in uppgifter från kommunens fastighetsägare. Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning. Lägenhetsregistret är beroende av korrekta adresser. Miljö- och byggnadsförvaltningen fastställer adresserna och håller registret aktuellt. Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till tekniska avdelningen.

Fastighetsägare till flerbostadshus

Ägare av bostadshus med flera lägenheter lämnar förslag till lägenhetsnumrering enligt en särskild standard för registret. Fakta om antalet bostäder på adressen, tillbyggnad eller ombyggnad är exempel på uppgifter som ägare till flerbostadshus ska lämna in.

Småhusägare

Ägare till småhus som villor och radhus behöver bara lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Ägare av nybyggda småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret. Blankett finns i e-tjänstportalen som du hittar längre ner på sidan.

Folkbokföringen sker på lägenhet

Skatteverket har genomfört en förändring i folkbokföringen så att den sker på lägenhet i stället för - som tidigare - enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa för 2011 enligt ett EU-direktiv. För mer information se lägenhetsregistret

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09