Marklov

Marklov

Inom detaljplanelagt område krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomten ändras avsevärt. Marklov avser schaktning eller fyllning för att ändra markens höjdläge mer än 50 cm. På vissa ställen krävs även marklov för trädfällning.

Du ansöker om marklov genom att fylla i en särskild blankett som du hittar i kommunens e-tjänstportal. För vägledning kan du ta hjälp av kommunens checklistor.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2022-03-24