Eget vatten och avlopp

Eget vatten och avlopp

När du inte kan ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet behöver du själv ordna en anläggning som renar avloppsvatten från din fastighet. Det finns många olika sätt att lösa avloppsreningen på. För att få anlägga en egen avloppsanläggning behöver du tillstånd från miljö- och byggnadsförvaltningen.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-01-16