Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilt avlopp och hur du anmäler eller ansöker om att anlägga en enskild avloppsanordning.

Enskilt avlopp

Du behöver tillstånd från kommunen för att installera eller ändra en egen avloppsanläggning. Enskilda avlopp ska bestå av en slamavskiljare (exempelvis trekammarbrunn) och en efterföljande rening, exempelvis markbädd eller infiltration.

På platser där det finns en känslig miljö (oftast kring sjöar, åar och liknande vattendrag) krävs en högre rening av framförallt fosfor. Vid t.ex. badplatser, vattenskyddsområden eller där det är nära till dricksvattenbrunnar behöver avloppsanläggningen även rena avloppsvattnet från bakterier.

- För avloppsanordning till vilken det ska anslutas WC samt bad, disk och tvättvatten (BDT) gäller tillståndsplikt i hela kommunen.

- För avloppsanordning till vilken det enbart ska anslutas bad, disk och tvättvatten (BDT) gäller oftast anmälningsplikt.

- För installation av mulltoalett/urinavskiljande toalett och förbränningstoalett gäller tillståndsplikt.

Färdigställd avloppsanläggning

När avloppet är färdigställt skickar antingen fastighetsägaren eller den som utfört grävarbetet och installationen in en entreprenörsrapport som beskriver hur anläggningen är utförd och bifogar också foton på anläggningsarbetet.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-01-16