Bredband via fiber

Bredband via fiber

Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet.

Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. En viktig förutsättning för detta är en utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning. I dag sker allt mer på nätet, vi utbildar oss på distans via nätet, vi gör våra bankärenden och inköp, vi kommunicerar, roar oss och skaffar kunskaper. Nya användningsområden kommer hela tiden. Vi vet inte hur morgondagen kommer att se ut. Det enda vi kan vara säkra på är att tjänsteutbudet via nätet kommer att öka och bli viktigare för varje dag som går.

Inom ett antal år kommer Telia att plocka bort sina luftledningar och olönsamma kopparledningar som är nedgrävda. Anledningen är att Telia inte längre har ett samhällsansvar för telefonin i Sverige. En av konsekvenserna blir att du inte längre kommer att ha tillgång till din fasta telefon och det är tyvärr du som privatperson som drabbas.

För att fortsättningsvis hålla landsbygden levande och attraktiv och kunna utföra sådant som vi idag ser som självklart, att kunna ringa via en fast telefon och koppla upp sin dator mot Internet krävs ett gemensamt engagemang, arbete och investeringar.

Tingsryds kommun genomför en byggnation av ett stamfibernät för kommunens invånare. På de större orterna kommer fibernäten att byggas ut. Stamnätets syfte är att ansluta och ge  kommunens invånare, näringsliv och offentlig verksamhet möjlighet till bredbandsanslutning med hög hastighet och ett attraktivt tjänsteutbud.

Stamnätet har byggts ut i en stadig takt och genom att samarbeta med till exempel fjärrvärme, elnät och vägbyggnation blir nätet mer och mer förgrenat över kommunens yta. För att kunna dra nytta av stamfibernätet behöver invånarna i kommunens olika delar även bygga sina egna "byanät" och ansluta dessa till stamfibernätet.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-10-26