Kommande och pågående bredbandsprojekt

Kommande och pågående bredbandsprojekt

Kommande och pågående bredbandsprojekt

Arbetet med utbyggnaden av fibernätet pågår på olika håll inom Tingsryds kommun. Olika delprojekt är planerade enligt nedan. Observera dock att tidsplanen endast är preliminär och kan komma att ändras.

Väckelsång-Boaryd

Utbyggnad pågår, även för ett kommande byanät. Allt grävarbete när det gäller stamnätet är klart!

Norraryd-Ålshult

Projektering klar och byggstart beräknas ske under augusti.

Tätortsnät i Tingsryd

Utbyggnad till ca 100 st villor pågår och skall påbörjas i de norra delarna av Tingsryds tätort under hösten.

Väckelsång-Uråsa-Säljeryd

Utbyggnad/Ombyggnad av stamnät och förberedelse till byanät i samband med vägombyggnaden av Rv27 mellan Väckelsång-Säljeryd.

Tingsryd-Bredaslätt

Utbyggnad av kanalisation för stamnät och övriga anslutningar i samband med byggnationen av en ny gång och cykelväg  (Sydostleden) mellan Tingsryd-Urshult.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08