Stöd för finansiering av bredbandsutbyggnad

Stöd för finansiering av bredbandsutbyggnad

För ungefär 100 år sedan när elnätet byggdes ut i Sverige, gick grannar på landsbygden samman för att ansluta sig. I dag står vi inför en liknande utveckling när det gäller utbyggnaden av fibernät. Intresset för fiber är stort och fiberföreningar har bildats runtom i kommunen. Det är föreningarna som driver arbetsflödet i er by så att ni kan få fiber till era hem.

En investering för framtiden

Utbyggnaden av fibernätet skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. Det är en investering för framtiden – med en kostnadskrävande prislapp. Men det finns finansieringsstöd att söka. Vissa stöd, till exempel Landsbygdsprogrammet, kräver att även kommunen går in med ett bidrag.

Kostnad

Det finns inget generellt svar på den frågan. Kostnaden varierar beroende på hur många ni är som ansluter er, hur stora avstånden är, hur mycket av arbetet ni själva står för och så vidare. Därför är det viktigt att föreningen utarbetar en projektplan med kostnadskalkyl.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08