Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd kan sökas när rör för bredband i samband med utbyggnad av elnät, vattenrör, vägar med mera anläggs. Stödet kan uppgå till hälften av merkostnaden för att samtidigt anlägga kanalisation. Stödet är möjligt att söka i sådana områden där marknaden inte kommer att bygga ut före utgången av 2012. Det är även möjligt att söka bidrag för "små sträckor" där det inte blir samförlagt, till exempel hushåll och gårdar som ligger bortom där den aktuella infrastrukturen ska grävas ned.

Stöd kan utgå för material som slang, brunnar, projektering, arbetskostnad, maskinhyra, dokumenteringar och andra kostnader som är nödvändiga för att samtidigt förlägga kanalisation.

Ansökan och mer information finns hos Länsstyrelsen
Länsstyrelsen, kanalisationsstöd

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08