Kommunal borgen

Kommunal borgen

Föreningen kan ansöka om kommunal borgen på lån som tagits i väntan på utbetalning av EU-medel. För att kommunen ska kunna fatta ett beslut måste er ansökan uppfylla följande:

  • Ansökan ska lämnas in av behörig firmatecknare med ekonomisk redogörelse, balans räkning och eventuell årsredovisning.
  • Ansökan ska innehålla en förteckning över fastigheter och fastighetsägare som ingår i föreningen.
  • Redovisning av inbetalning av egeninsats (minimum 20 000 kr) från alla fastigheter.
  • Beslut från länsstyrelsen/EU om beviljat stöd ska bifogas ansökan.
  • Låneavtal med banken ska bifogas.
  • Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om borgens åtagandet utfaller. Detta avtal utformas av kommunen.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08