Kommunalt bidrag vid uppstart

Kommunalt bidrag vid uppstart

Bildad bredbandsförening eller lokal utvecklingsgrupp som har påbörjat arbetet med att starta en ekonomisk förening för bredbandsutbyggnad kan beviljas 5 000 kronor i uppstartsbidrag från kommunen i syfte att täcka kostnader som uppstår initialt. En skriftlig ansökan lämnas in till kommunkansliet och ska innehålla uppgift om föreningens/arbetsgruppens bankgiro eller konto-nummer.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08