Bidrag från länsstyrelsen och kommunen

Bidrag från länsstyrelsen och kommunen

Stöd till bredbandssatsningar ur Landsbygdsprogrammet

Från och med 2010 görs en riktad satsning med särskilda medel från regeringen till landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på länets landsbygd. Avsikten med stödet är att öka möjligheterna för lokal utveckling, boende och företagande på landsbygden. Investeringsstöd kan lämnas för till exempel bredbandsanslutning som gynnar andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Inriktningen för bredband bör vara lokalt förankrad så att den utvecklar boende och företagande på landsbygden. En förutsättning för stöd är att det på grund av långa avstånd och gles befolkning saknas förutsättningar för en utveckling av den småskaliga infrastrukturen genom renodlade kommersiella initiativ. Föreningar kan även söka stöd för kostnader av investeringskaraktär som uppfyller de krav som ställs.

För dessa insatser kan ni söka stöd

  • För att skapa och underlätta tillgång till bredbandsinfrastruktur
  • Uppgradering av befintlig bredbandsinfrastruktur
  • Utbyggnad av passiva bredbandsnät (till exempel anläggningsarbeten som kabelkanaler och svartfiber) eller i samband med annan infrastruktur (energi, transport, vatten, avloppsnät)

Stödbelopp och finansiering för Kronobergs län

  • Privat medfinansiering lägst 20 000 kronor per hushåll/enhet.
  • Över 20 000 kronor per hushåll upp till 100 procent finansiering.
  • Totalt lägst 75 000 kronor i Landsbygdsstöd + 25 000 kronor annat offentligt
  • För orter med fler än 200 invånare görs en särskild prövning

Vad krävs för att få stöd?

Stöd lämnas bara till satsningar som medverkar till att stärka och utveckla grundläggande service på lokal nivå för en by. För att få stöd måste det finns en projektplan som innehåller projektidé, mål och strategi för hur projektet ska medverka till en bättre lokal service för boende och företag på landsbygden och hur åtgärden bidrar till ett hållbart resursutnyttjande. Projektplanen ska också innehålla en finansieringsplan och en tidsplan för hur arbetet ska gå till. Diskutera med din Länsstyrelse om hur nu ska gå till väga för att söka Landsbygdsstöd. För detta bidrag måste kommunen vara medfinansiär.

Läs mer om landsbygdsprogrammet på länsstyrelsens hemsida under externa länkar.

Kommunalt bidrag/medfinansiering

Alla fiberföreningar kan ansöka om ett kommunbidrag på max 5 000 kronor per ansluten fastighet. Vad som krävs för att få bidraget godkänt är:

  • Du som fastighetsägare måste själv betala minst 20 000 kronor
  • Föreningen ansvarar för att även ensligt belägna fastigheter tillfrågas att ingå i föreningen på lika villkor
  • Föreningen ska visa upp ansökan för de bidrag som sökts, exempelvis kanalisationsbidrag, landsbygdsstöd, EU-medel.

För att se reglerna kring beviljande av bidrag, klicka på dokumenten nedan:

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-03-24