Lediga tomter

Lediga tomter

Klicka här för att komma till webbkartan där du kan se vart tomterna finns och få mer information om de tomter som finns lediga i Tingsryds kommun.

Kommunen säljer tomter för att bygga villor. Här kan du se var i de olika tätorterna som det finns lediga tomter. Om du är intresserad av en ledig tomt kontakta mark- och exploateringsingenjör Sara Arvidsson på 0477-442 16. Exploateringsområden kräver en längre väntetid eftersom de först måste avstyckas. Alla tomter har en gällande detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse. Bygglovsansökan ska sökas och beviljas samt ett startbesked ska ges innan en bostad får byggas på en köpt tomt.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2023-08-16