Björkeberg 1:106

Fastighet Björkeberg 1:106.

Grannskapet