Björkeberg 1:107

Fastighet Björkeberg 1:107.

Grannskapet bakom