Björkeberg 1:108

Fastighet Björkeberg 1:108

Grannskapet bakom